Thiết bị giảm nhiệt khói

 

Giảm nhiệt dòng khói thải có nhiệt độ cao từ nhà máy, xưởng sản xuất, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trước khi để khói đi vào thiết bị xử lý khói.

Chất liệu: Thép, thép không gỉ.

Kích thước: Thiết kế theo dự án.


 

Mô tả

Một số mô hình sản xuất có thể thải ra loại khói với nhiệt độ rất cao như lò hơi, lò đốt rác, lò nướng nhiệt cao … Để xử lý loại khói này, cần phải làm cho khói được giảm nhiệt xuống thấp hơn.

Sử dụng nguyên lý làm mát của nước tuần hoàn để làm giảm nhiệt khói về nhiệt độ phù hợp trước khi đi vào các loại thiết bị xử lý khói.