Thiết bị lọc tĩnh điện ướt

 

Thiết bị lọc khói tĩnh điện ướt thường được sử dụng để loại bỏ các loại khói bụi công nghiệp từ các nhà máy công nghiệp, bụi tro bay có hàm lượng cao, bụi dạng hơi sương, các loại khí như CO2, SO2, HCl, HF, NaCl hay các hạt chất lỏng dạng sương mù axit sulfuric khỏi dòng khí thải.

  • Chất liệu: thép, thép không gỉ
  • Kích thước: tùy theo lưu lượng khói

Mô tả

Thiết bị lọc tĩnh điện ướt (Wet ESP) thường được sử dụng để loại bỏ các loại khói chứa bụi công nghiệp từ các nhà máy công nghiệp, bụi tro bay có hàm lượng cao, bụi dạng hơi sương, các loại khí như CO2, SO2, HCl, HF, NaCl hay các hạt chất lỏng dạng sương mù, axit sulfuric khỏi dòng khói thải.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị lọc bụi tĩnh điện ướt vẫn là các bộ lọc cao áp tĩnh điện (ESP) – bắt giữ các hạt chất rắn khỏi dòng không khí trên nguyên lý ion hóa các hạt rắn khi đi qua bộ lọc có điện trường lớn và thu giữ lại trong bộ lọc.

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện ướt sử dụng màng nước để rửa bụi khỏi bề mặt các cực dương (thu giữ bụi) trong bộ lọc tĩnh điện.

Sử dụng thiết bị lọc tĩnh điện ướt giúp cho bộ lọc ít phải vệ sinh định kỳ nhiều lần như lọc tĩnh điện khô (Lọc tĩnh điện khô phải dùng phương pháp rung gõ để rũ bỏ bụi hoặc tháo bộ lọc để vệ sinh).

Thiết bị lọc tĩnh điện ướt đáp ứng lưu lượng khí lớn từ vài nghìn m³/h đến trên 100.000 m³/h, ở nhiệt độ trung bình 65 – 75°C. Với dòng khí có nhiệt độ cao hơn, thiết bị sẽ được trang bị thêm bộ phận làm mát tương ứng để làm giảm nhiệt khói.

Áp dụng:

  • Lò đốt rác thải
  • Lò hơi đốt củi, gỗ
  • Công nghiệp chế biến thực phẩm
  • Công nghiệp giấy và bao bì
  • Công nghiệp hóa dầu
  • Công nghiệp luyện thép lò cao